Home > chuyen cung ung lap dat noi hoi cong nghiep

chuyen cung ung lap dat noi hoi cong nghiep

About Us

Zozen Boiler main products include gas&oil boiler, coal-fired boiler, biomass boiler, thermal fluid heater and other series of more than 400 varieties of specifications.
Contact us for Email:[email protected]

Our Main Product

our main boilers
wns boiler picture

1-20 ton gas/oil fired boiler

Price: $1-$99999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, biogas, methanol, liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, chemical, food, textile, printing and dyeing, cigarettes and tobacco, fodder, pharmacy, building materials, brewery, rubber, hospital etc.

szs boiler picture

7-70 MW gas/oil fired hot water boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 7-70 MW

Pressure: 1.0-1.6 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, blast furnace gas, carbon black off-gas, biogas, methanol, LPG, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, hospital, colleges and universities.

szl boiler picture

2.8-29mw coal fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 2.8-29mw

Pressure: 1.0-1.25 Mpa

Fuel: Bituminous coal, lean coal, anthracite

Industries: Heating, hotels, schools, hospitals

yyw boiler picture

horizontal thermal fluid heater

Price: $1-$99999/set

Capacity: 700 - 14000 kw

Pressure: 0.8 - 1.0 Mpa

Fuel: natural gas, coke oven gas, bio-gas,liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil

Industries: Petroleum, chemical, chemical fiber, pharmaceutical, textile printing and dyeing, building materials, wood processing, vegetable oil processing and other industries

wns boiler picture

1-20 ton biomass fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2.5 Mpa

Fuel: Biomass particles

Industries: Heating, chemical, food, tobacco, textile, printing and dyeing, feed, medicine, building material, wine, rubber, hospital

Images for chuyen cung ung lap dat noi hoi cong nghiep

SN XUT, CUNG CP, LP T LÒ HI, NI HI - Lò Hi Vng

Công ty TNHH KHÍ NHIT IN VNG LONG chuyên cung cp các dch v Vn chuyn , lp t trn gói các h thng ni hi , bp n công nghip bng hi

Thit k và ch to ni hi công nghip các loi - Ni Hi Trí Thành

2 Tháng By 2018 Lò hi công nghip hin có trên th trng rt nhiu và c Ni Hi Trí Ni hi ghi xích có dng nm ngang là sn phm c ng dng rng rãi ch to, lp ráp s c bo hành trong 12 tháng, thay mi và cung cp các Nguyên liu t d tìm, giá SIÊU r; Khói thi x lý d dàng t tiêu chun 

Ni Hi Phú Hng -

thc hin sn xut, cung cp, lp t ni hi ; sa cha ni hi , cung cp hi bão hòa; Công ty TNHH Công Ngh Ni hi Phú Hng rt mong c hp tác cùng Quý C quan, Doanh nghip trong lnh vc chuyên môn ca mình.

công ty ni hi - danh sách công ty sn xut ni hi - Trang vàng

Trang Vàng: danh sách công ty cung cp công ty ni hi - sn xut, mua bán công ty ni hi, Chuyên thit k, ch to & lp t các loi Ni Hi Công Nghip :

10 công ty sn xut ni hi (Lò Hi) ln nht Bc Trung Nam

12 Tháng Mi 2017 Vit Nam có rt nhiu n v sn xut lò hi công nghip uy tín cht lng. Kho sát, t vn, thit k, vn chuyn , thi công lp t ni hi , thit b Cung cp các thit b vt t, ph kin ni hi , lò sy g, thit b tm g 

Ni hi công nghip - Mettech

Công ty chúng tôi thc hin cung cp, lp t các loi ni hi công nghip sn lng hi t 300kg, 500kg n 4T/h, 8T/h và h thng ng ng cp dn:.

Sn xut, cung cp, lp t lò hi, ni hi

Vn chuyn , lp t trn gói các h thng ni hi , bp n công nghip bng hi, lò nng, lò luyn và lò nung; các thit b c nhit và thit b áp lc; các công 

BÁN, LP T LÒ HI ( NI HI ) S DNG IN T 200k N 2

Chúng tôi chuyên t vn cung cp lp t lò hi ( ni hi ) in vi công sut s dng cho các ng dng ph bin nh: Phòng massage, i công nghip , 

công ty ni hi ti tp. h chí minh (tphcm) - Trang Vàng - Vnn.vn

Nhà sn xut & lp t Ni Hi mang thng hiu c quyn CH & LH, bao gm kinh doanh thit b, hóa cht ni hi , cung cp dch v bo trì chuyên nghip .

Ni Hi , Lò Hi - Ph Kin Ni Hi , Lò Hi - Trang Vàng - Vnn.vn

Lp t tn ni, nhanh chóng, chính xác. Lò hi ghi xích Hip Thành - Chuyên cung cp ph kin ni hi , lò hi Uy tín - Cht lng gm: + Thit b x lý Công Ty TNHH Mt Thành Viên Ni Hi Công Nghip Thiên Hi. m bo chính

5 loi lò hi công nghip Vit Nam - phân loi chc nng

23 Tháng Mi Hai 2018 Phm vi ng dng ca ni hi công nghip dào quanh nm phù hp ni mà bn sng, làm vic và cn lp t lò hi công nghip . . các trang thit b chuyên dng, cùng thái tn tâm vi khách hàng, chúng tôi s nhanh 

3 loi nguyên liu t lò hi công nghip ph bin nht 2018

23 Tháng Mi Hai 2018 Nguyên liu t lò hi, ni hi t ci công nghip và các loi cht t ph bin ti Vit Nam. Nói chung cht t có rt nhiu loi và khi phn ng cháy xy ra các . Công ty CP PAS làm cht t chuyên sn xut và cung cp Ci tru k tích hp vi bung t kiu ng, gn nh, lp t trong 1 ngày.

công ty ni hi ti bình dng - Trang Vàng

Tr S: 40 C Xá Tàu, Ung Vn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thnh, Tp. H Chí Minh (TPHCM) Chuyên thit k, ch to & lp t các loi Ni Hi Công Nghip : Cung cp ph kin ni hi , dch v sa cha, bo trì ni hi theo yêu cu.

Lp t ni hi - Ni hi t than - VINAHEAT - T nu cm công

Cung cp dch v di chuyn ni hi , lp t ni hi các loi : ni hi t than, ni hi t du Lp t ng ng hi .

Ni hi - Bàn hút nguyên b - Vit Thng Li

CHUYÊN CUNG CP THIT B MAY VÀ MÁY MAY CÔNG NGHIP OPB- 779HBS là ni hi t in c dùng trong nghành may mc i , nhum git Nh gn và d dàng s dng vi h thng in lp t an toàn và hoàn toàn t ng.

ni hi hasaka thng hiu vit - Vit Thng Li

Chuyên nhn sa và nhn gia công ni hi in, bàn hút, bàn i, máy kim vi Chúng tôi t tin áp ng nhu cu ca quý khách và mang n s hài lòng cho Cung cp các Ni hi , Bàn hút, Máy ép nhit, Máy ép keo, Máy hút ch, Máy b nghành may công nghip , chúng tôi luôn t vn và lp t vi kh nng u t, 

( Ni hi ) Lò hi t than ci công sut 750 kg hi gi - YouTube

28 Aug 2015 - 1 min - Uploaded by Công Ty CP Ni Hi và Thit B Nhit Min Trung Công Ty CP Ni Hi và Thit B Nhit Min Trung . Công ty C Phn Sn Xut - Thng Mi Hòa Thnh c

Gii pháp gim chi phí in nng cho h thng lò hi công nghip

Trong sn xut công nghip , lò hi là h thng d tht thoát nng lng Tránh tình trng qut thi chy cùng lúc làm bung la phà ra ngoài Bin tn GD200A ã c ng dng thành công cho h thng lò hi ca Gii pháp ca DAT phù hp cho c d án lp t mi và nâng cp h thng . Chi nhánh Hà Ni

Công Ty TNHH Sn Xut Ni Hi Tin Lc Phát

Công Ty TNHH SX Ni Hi Tin Lc Phát c thành lp vào ngày 01 tháng 04 4/ Lp t các h thng mng nhit cho các ngành công nghip khác nhau. 5/ Qut công nghip chuyên dung trong lnh vc lò hi có công sut n 200 Hp.

GET Support & Price

Please Feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours