Home > lo hoi ap suat lon nhat viet nam

lo hoi ap suat lon nhat viet nam

About Us

Zozen Boiler main products include gas&oil boiler, coal-fired boiler, biomass boiler, thermal fluid heater and other series of more than 400 varieties of specifications.
Contact us for Email:[email protected]

Our Main Product

our main boilers
wns boiler picture

1-20 ton gas/oil fired boiler

Price: $1-$99999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, biogas, methanol, liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, chemical, food, textile, printing and dyeing, cigarettes and tobacco, fodder, pharmacy, building materials, brewery, rubber, hospital etc.

szs boiler picture

7-70 MW gas/oil fired hot water boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 7-70 MW

Pressure: 1.0-1.6 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, blast furnace gas, carbon black off-gas, biogas, methanol, LPG, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, hospital, colleges and universities.

szl boiler picture

2.8-29mw coal fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 2.8-29mw

Pressure: 1.0-1.25 Mpa

Fuel: Bituminous coal, lean coal, anthracite

Industries: Heating, hotels, schools, hospitals

yyw boiler picture

horizontal thermal fluid heater

Price: $1-$99999/set

Capacity: 700 - 14000 kw

Pressure: 0.8 - 1.0 Mpa

Fuel: natural gas, coke oven gas, bio-gas,liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil

Industries: Petroleum, chemical, chemical fiber, pharmaceutical, textile printing and dyeing, building materials, wood processing, vegetable oil processing and other industries

wns boiler picture

1-20 ton biomass fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2.5 Mpa

Fuel: Biomass particles

Industries: Heating, chemical, food, tobacco, textile, printing and dyeing, feed, medicine, building material, wine, rubber, hospital

Bn bit gì v thit b áp lc? - NI HI BÁCH KHOA, LÒ HI MIN

Các thit b áp lc nói chung là các thit b làm vic trng thái áp sut cao hn áp Theo Tiêu chun Vit Nam thit b áp lc có áp sut làm vic cao hn 0,7 

Tng Quan V Ni Hi,Lò hi

Ni hi - lò hi (Ting anh: steam boiler ) là thit b s dng nhiên liu (than, ci, các ng chu c nhit, chu c áp sut cao chuyên dùng cho ni hi (lò hi) Các lò hi ln trong nhà máy sau thi gian dài un nóng b cn óng dày, ti Vit Nam duy nht ch có Công ty C phn Thit b áp lc ông Anh.

Kt qu áp dng lò hi lp sôi tun hoàn trong - Hi Nhit Vit Nam

D kin n nm 2020, tng công sut các nhà máy in do Vinacomin nm gi . Nm 2009, lò hi lp sôi tun hoàn ln nht th gii công sut 460MW ã 

Hng dn s dng lò hi t than - Ni hi

Ni hi công nghip uy tín chính hãng hàng u Vit Nam Trc khi t lò hi t than cn phi kim tra tình trng các b phn sau: gia ng thu) và mc nc cao nht, mc nc thp nht cách mc nc trung bình ± 50 mm. Khi áp sut lò t 2kG/cm2 thn trng dùng c lê tay ngn vn chn các ai c trong 

Th áp thành công lò hi s 1 và gói h áp lò hi s 2 nhà máy nhit

g Tám 2016 Áp sut t 302 kg/cm2 (295bar) lò hi s 1. du , phn u thc hin công tác chy th ca d án vào quý 1 nm 2017. Vit Cng.

Hi Nhng Ngi Dùng Ni Áp Sut a Nng (Instant Pot) Public

Dành cho nhng ngi nu n bn rn, thích dùng ni áp sut a nng tit Nhân dp mi ra mt Vit Nam và Kitchen Art, cho á Stoneline dòng Made In . Ngày l ln dành cho ph n ã n. Thit kho trung bang noi instant pot.

V n Thái Bình: Có th do ni hi b cn nc làm tng áp sut

g Mi 2016 V n Thái Bình: Có th do ni hi b cn nc làm tng áp sut Liên quan n s vic n ln c s ch bin don bin (mt loi thuc Tôi ngh b n do un lò nhng quên cha bm nc vào lò hi, hoc In bài vit này 35 t tn bê tông tiêu dùng hàng nm và bài toán cho tng lai (30/10) 

Cm bin áp sut lò hi - Cm Bin Nhit

Các nhà ch to lò hi ti Vit Nam thng dùng loi cm bin áp sut lò hi loi tiêu chun chu nhit Công ty TNHH TMDV Thit B Công Nghip Vit Nht .

Khi ln bin sâu, áp lc khng l ca nc s hy hoi c th nh th

g 4 2016 Khi ln sâu xung nc, chúng ta cn có mt lng oxy ln trong phi ngi ln sâu nht th gii, xung n sâu 162m không có bình oxy iu này giúp cho các th ln bin lâu nm có th ln sâu hn nhng Chúng là nhng phn nhy cm nht vi áp sut cng nh d b tn thng nht.

áp sut không khí - Trang 1 - VnExpress

Nhit cc hn, áp sut khng l, sc gió 500 km/h là nhng mi nguy him có th khin con ngi mt Hình nh him ca loài chim ct ln nht th gii 

Ni áp sut a nng - Ni áp sut in giá r Nguyn Kim

Ni áp sut ti siêu th in máy Nguyn Kim vi s a dng mu mã, giá tt ca các nhãn hiu Goldsun, Khaluck, Sunhouse, Steba,. Phù hp nhiu nhu cu 

NI ÁP SUT - SAIKO VIT NAM

Ni áp sut là mt dng c nu n bng nc áp sut cao hn ni thông thng. Khi nu ni c vn kín np hi nc không th thoát ra mt áp sut 

Mua Ni Áp Sut Cht Lng, a Nng Giá R Hn ti Tiki.vn

Ni áp sut in a nng, ni hm in a nng giúp nu nhiu món n y dinh dng. Mua hàng online Tiki: Hàng chính hãng Giá tt Giao hàng 

Chiêm ngng ng c ln nht th gii, công sut 109.000 mã lc

g Chín 2016 ng c này là ng c pít-tông ln nht th gii. b mt ng tua bin áp sut thp Parson cùng vi các ng c xoay chiu bng hi nc.

2009/btnmt qcvn 19

g Giêng 2015 CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM lng xung do trng lng ca chúng nhng vn có th l lng mt thi gian [theo Mét khi khí thi chun (Nm3) là mét khi khí thi nhit 250C và áp sut tuyt i 760 mm . bit, ô th loi I có khong cách n ranh gii ni thành ln hn hoc.

Mua Ni Áp Sut a Nng Giá R ti Siêu Th in Máy Pico.

Mua ni áp sut, ni a nng, ni hm áp sut thuc các hãng Electrolux, Philips, Supor, nhiu chc nng nu, bo hành 1 nm 1 i 1 ti siêu th in máy Pico.

Ni áp sut in a nng, Bn p, Chính hãng, Giá tt - Adayroi.com

Ni áp sut in ninh hm siêu nhanh, tit kim thi gian, ch nu thông minh t tit kim nng lng nu hn hn ni thông thng nh vào vic hi bão hoà, in trên Adayroi ngay hôm nay hng nhng u ãi v giá cc kì ln. cp hàng u Vit Nam vi a dng chng loi, mu mã mi nht cùng vi 

ng H o Áp Sut Xe Chính Xác Giá Tt | Lazada.vn

Ti ng dng có tri nghim tt nht . Cm Bin Áp Sut Lp Dành Cho Xe Hi CareUD T812S (Cm bin gn trong) ng h o áp sut lp oto, xe hi in t Michelin - Hàng nhp khu bi Agiadep . Ô TÔ XE HI CAO CP (TAPLO) - S DNG NNG LNG MT TRI - BO HÀNH 12 THÁNG LI I MI.

Ni áp sut - MediaMart

Ni áp sut in, ni áp sut sunhouse, ni áp sut hàn quc, ni áp sut in a nng, ni áp sut supor, ni áp sut dongil, durastar, Ni áp sut giá r, ni 

Dàn lnh giu trn (Áp sut tnh) | Thng mi | Daikin Vietnam

Dàn lnh iu hòa giu trn ni ng gió vi áp sut tnh ngoài trung bình và thit Bm nc x DC tiêu chun vi nâng ti 850mm; Gió có th hi phía sau hoc di áy hn nh vào vic tách riêng ng nc thi và l kim tra bo trì máng nc. Các giá tr này cho thy mc áp sut tnh cao nht và thp nht.

GET Support & Price

Please Feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours