Home > may nuoc ap luc lo hoi

may nuoc ap luc lo hoi

About Us

Zozen Boiler main products include gas&oil boiler, coal-fired boiler, biomass boiler, thermal fluid heater and other series of more than 400 varieties of specifications.
Contact us for Email:[email protected]

Our Main Product

our main boilers
wns boiler picture

1-20 ton gas/oil fired boiler

Price: $1-$99999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, biogas, methanol, liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, chemical, food, textile, printing and dyeing, cigarettes and tobacco, fodder, pharmacy, building materials, brewery, rubber, hospital etc.

szs boiler picture

7-70 MW gas/oil fired hot water boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 7-70 MW

Pressure: 1.0-1.6 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, blast furnace gas, carbon black off-gas, biogas, methanol, LPG, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, hospital, colleges and universities.

szl boiler picture

2.8-29mw coal fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 2.8-29mw

Pressure: 1.0-1.25 Mpa

Fuel: Bituminous coal, lean coal, anthracite

Industries: Heating, hotels, schools, hospitals

yyw boiler picture

horizontal thermal fluid heater

Price: $1-$99999/set

Capacity: 700 - 14000 kw

Pressure: 0.8 - 1.0 Mpa

Fuel: natural gas, coke oven gas, bio-gas,liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil

Industries: Petroleum, chemical, chemical fiber, pharmaceutical, textile printing and dyeing, building materials, wood processing, vegetable oil processing and other industries

wns boiler picture

1-20 ton biomass fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2.5 Mpa

Fuel: Biomass particles

Industries: Heating, chemical, food, tobacco, textile, printing and dyeing, feed, medicine, building material, wine, rubber, hospital

Images for may nuoc ap luc lo hoi

Mi vn ph bin nht v lò hi - Ineet

Nó s ph thuc vào ni nào nc b dò có th xác nh c nguyên Nu vic rò r xy n do áp lc van, nó có th là do áp lc lò hi ca bn quá cao.

MÁY BM NC LÒ HI - LIÊN H 0916860161 - YouTube

17 Oct 2014 - 2 min - Uploaded by Công Ty CP Ni Hi và Thit B Nhit Min Trung CÔNG TY C PHN NI HI VÀ THIT B NHIT MIN TRUNG a CUNG CP BM NC CP , QUT GIÓ

Lò hi và mt s ng dng trong i sng và sn xut

Mt s nhà máy s dng ni hi un nu, thanh trùng nh nhà máy nc gii Và iu c bit ca lò hi mà không thit b nào thay th c là to ra 

Bm áp lc cho ni hi giá r, cht lng cao

Thit b bm áp lc cho ni hi tng áp lc trong các ng ng, nhm duy trì lng hi u n và cp nc cho ni hi hiu Máy bm cho ni hi ( lò hi )

Bm ng ni hi

BM NC NÓNG TRC NG CHO NI HI, LÒ HI . Bm trc ng áp lc ni hi. ng dng: PH trung bình : pH t 5-9 - Nhit ti a ca môi 

Máy bm bù áp , Máy bm Lò hi - Máy bm nc chính hãng hàng

Máy bm bù áp , Máy bm Lò hi . Máy bm Bù áp , Lò hi , Ni hi. Trang ch · Lnh vc áp dng · Máy bm Bù áp , Lò hi , Ni hi. Lc theo. ---Hãng sn xut 

MÁY BM NI HI - Thun Hip Thành - Máy bm nc

MÁY BM NI HI, MÁY BM CP NC CHO LÒ HI . Trong ngành sn xut công nghip nói chung hu nh u s dng n các loi máy bm nc

18 iu Cn Bit Khi S Dng Ni Hi - als.vn

5 Tháng 4 2016 Lò n khi cp nc vào lò khi lò hi cn nc nghiêm trng) Trung bình khi t lò than,tru, mt tn hi tiêu hao ht bao nhiêu than?

Lò phn ng nc áp lc Wikipedia ting Vit

Lò phn ng nc áp lc (PWR) là mt trong hai loi lò phn ng ht nhân thuc Hi nc làm quay tuôc bin máy phát sn xut in, sau ó li c làm 

Ph kin ni hi - Van an toàn, van áp lc - Công ty TNHH NN Mt

Mi lò hi phi c trang b ít nht 2 thit b cp nc . Cho phép t 1 thit b cp nc cho nhng lò hi có sn lng nh hn 150kg/h, áp sut nh hn 

Máy bm nc áp lc lò hi Pentax CP - bomchinhhang.vn

Model Pentax CP là dòng sn phm mang thng hiu máy bm Pentax , bao gm 2 phiên bn 0.5 kW và 1.0 kW. Sn phm thuc loi máy bm lò hi tng 

D án tiêu biu - ni hi, noi hoi , lò hi , lo hoi

Thit k, ch to, lp t 03 HT ni hi t than 8T/h, P =10at, bình góp hi . . Cung cp thit b, vt t h thng 2 lò hi nc nóng 2,800,000 kcal/h cho d án Cung cp , lp t 01 h thng ni hi t bã mía, công sut 20T/h, áp lc làm

Bo dng bo trì lò hi nh th nào là úng phng pháp? - hde

Bo dng bo trì lò hi là mt công on cn thit m bo lò hi hot ng an toàn. Phi gi thùng c y tránh ngng t hi nc vào mùa hè. Kim tra Khi lò hi c 1 tháng vn hành thì phi kim tra li toàn b lò hi 1 ln .

Ph kin lò hi có vai trò nh th nào trong quá trình lò hi vn - hde

Ph kin lò hi là b phn h tr vn hành tuyt vi bên cnh các thit b chính B x lí nc cp có vai trò x lí nc c a vào trong lò hi vn kh bi trong khói, x lý khói trc khi thi ra môi trng nhm hn ch ô nhim.

Th áp lc ni hi - TRUNG TÂM KIM NH MÁY THIT B CÔNG

14 Tháng Sáu 2017 Lò hi dùng nhit lng sinh ra ca nhiên liu, bin thành nhit nng ca hi nc . Hi c cung cp cho các quá trình công nghip nh 

Van ni hi, lò hi - Ni Hi Trí Thành

Hin nay trên th trng ph kin lò hi , ni hi có rt nhiu sn phm trong ó có ni hi, là thit b quen thuc trong các c s sn xut, xí nghip, nhà máy T trng này có lc mnh thng c lc y ca lò so, lúc này van x hi áy ni hi, iu chnh áp sut trong ni hi, x nc áy ni hi,

ông Anh - Công Ty C Phn Thit B Áp Lc ông Anh - Trang Vàng

Chuyên kinh doanh, nhp khu van công nghip các loi: van hi, van nc , van Các sn phm Ni hi, Lò hi , Bình chu áp lc c thit k, ch to vi

Kim nh ni hi (H S Có Nhanh)

Nhng lò hi , bình chu áp lc vidung tích không c ln hn 25 lít, mà tích s gia dung tích (tính Có my hình thc kim nh ni hi, ni un nc nóng.

Kim nh lò hi (ni hi) | Kim nh & Th nghim Sài Gòn (SITC)

Kim nh lò hi , ni hi un in, ni un nc nóng 01:2008/BLTBXH: Quy chun k thut quc gia v an toàn lao ng ni hi và bình chu áp lc

GET Support & Price

Please Feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours