Home > noi hoi cong nghiep o hanoi

noi hoi cong nghiep o hanoi

About Us

Zozen Boiler main products include gas&oil boiler, coal-fired boiler, biomass boiler, thermal fluid heater and other series of more than 400 varieties of specifications.
Contact us for Email:[email protected]

Our Main Product

our main boilers
wns boiler picture

1-20 ton gas/oil fired boiler

Price: $1-$99999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, biogas, methanol, liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, chemical, food, textile, printing and dyeing, cigarettes and tobacco, fodder, pharmacy, building materials, brewery, rubber, hospital etc.

szs boiler picture

7-70 MW gas/oil fired hot water boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 7-70 MW

Pressure: 1.0-1.6 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, blast furnace gas, carbon black off-gas, biogas, methanol, LPG, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, hospital, colleges and universities.

szl boiler picture

2.8-29mw coal fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 2.8-29mw

Pressure: 1.0-1.25 Mpa

Fuel: Bituminous coal, lean coal, anthracite

Industries: Heating, hotels, schools, hospitals

yyw boiler picture

horizontal thermal fluid heater

Price: $1-$99999/set

Capacity: 700 - 14000 kw

Pressure: 0.8 - 1.0 Mpa

Fuel: natural gas, coke oven gas, bio-gas,liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil

Industries: Petroleum, chemical, chemical fiber, pharmaceutical, textile printing and dyeing, building materials, wood processing, vegetable oil processing and other industries

wns boiler picture

1-20 ton biomass fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2.5 Mpa

Fuel: Biomass particles

Industries: Heating, chemical, food, tobacco, textile, printing and dyeing, feed, medicine, building material, wine, rubber, hospital

công ty ni hi ti hà ni - Trang Vàng - Vnn.vn

Trang vàng Vit Nam: danh sách công ty ni hi ti hà ni , danh b công ty ni ông Anh t hào là doanh nghip hàng u Vit Nam chuyên thit k, cung 

Images for noi hoi cong nghiep o hanoi

sa cha ni hi ti hà ni - Trang Vàng

Trang vàng Vit Nam: danh sách sa cha ni hi ti hà ni , danh b sa cha ni hi ti hà Công Ty C Phn Ni Hi Công Nghip ông Anh (IBC).

công ty ni hi ti hà ni - Trang vàng

Trang Vàng: Danh sách 241 doanh nghip công ty ni hi ti hà ni , danh b công ty ni hi ti hà ni , cung cp, sn xut, mua bán, báo giá công ty ni

Công Ty C Phn Ni Hi Công Nghip ông Anh (IBC) | ti Hà Ni

15 Tháng Mi Mt 2017 Công Ty C Phn Ni Hi Công Nghip ông Anh (IBC)/ a ch : Vn phòng Hà Ni :Phòng 1707, T2A, Tòa nhà Tràng An, Chí Kiên, Cu 

Sn xut ni hi công nghip ti Hà Ni - Ni Hi Vit Bun

14 Tháng Mi 2016 Ni hi t ci c s dng nhiu trong hu ht các ngành công nghip , mi ngành u có nhu cu s dng nhit mc và công sut 

Giá ni hi công nghip chính hãng công sut ln ti Hà Ni

Giá ni hi công nghip chính hãng cht lng cao giá r vi nhiu mu mã và chng loi. Liên h : 0912 849 768 c t vn mua hàng chính hãng ti Hà

Ni hi công nghip uy tín chính hãng hàng u Vit Nam

Công ty ni hi Vit Nam vi gn 50 nm kinh nghim nghiên cu, ng dng, thit k, ch to, lp t các loi ni hi luôn là s la chn hàng u ca khách

Ni hi

noi hoi dong anh chuyên sn xut ni hi -lò hi ,bình cha khí,áp lc,các loi van. H thng ni hp Công nghip , Y t · H thng bình áp lc ti xng Công ty ài truyn hình Hà Ni 1 phóng s v Công ty CP Thit b áp lc ông Anh.

Ni hi nu sa u nành công nghip - Máy Vin ông

Ni hi nu sa u nành là dng ni un nu công nghip vi dung tích lên n cách thy, un sôi nc, to nhit lên toàn b ni ch không ch áy ni . Hà Ni , HCM, à Nng, 269/28-30 Lý Thng Kit, HCM, Th 2, 07/01/2019, 

Danh sách doanh nghip Hà Ni

Danh sách khách hàng Khu công nghip Thch Tht - Quc Oai - Hà Ni . Khu công nghip Danh sách khách hàng Cm Công nghip Ngc Hi . Khu công 

Catholic Vietnam: A Church from Empire to Nation - Google Books Result

Wards of Hanoi - Google Books Result

LCH HI CH VÀ TRIN LÃM THNG MI TI HÀ NI 2019

Lch Hi ch và Trin lãm Thng mi Quc t 2019 ti Hà Ni , t chc ti kinh doanh ô tô, xe máy, phng tin vn ti và các ngành công nghip ph tr 

HaUI: HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY |

Cng thông tin chính thc ca trng i hc Công Nghip Hà Ni - B Công Signing a Memorandum of Understanding with O -OKA Corporation, Japan.

ng b Khi Công nghip Hà Ni k nim 15 nm thành lp và ón

ng y Khi Công nghip Hà Ni ã tp trung i mi phng pháp, phong 3 (khóa IX) ng b khi Công nghip Hà Ni ", Hi tho "Nhng gii pháp 

Asian Discourses of Rule of Law: Theories and Implementation of - Google Books Result

Danh sách các d án ang thc hin | Vit Nam | Countries - JICA

(TCP) D án h tr phát trin ngun nhân lc ngành công nghip nng - hóa cht ti nhân lc có tim lc cnh tranh cho ngành công ngh thông tin ti Hà Ni . trin ngun nhân lc cho ngành công nghip tnh ng Nai (PDF/ 261KB) (GC) Phát trin mô hình phc hi chc nng thông qua vic s dng xe ln p 

Danh sách các Khu Công Nghip Hà Ni

Ban qun lý các khu công nghip và ch xut Hà Ni a ch : D8A - D8B Ging Võ, Ba ình, V trí : Xã Ngc Hi Thanh Trì Hà ni . Quy mô : 17.000 ha. 21.

State, Society and the Market in Contemporary Vietnam: Property, - Google Books Result

GET Support & Price

Please Feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours